coros vertix desert sol

Coros Vertix Desert Sol

1,175.00 лв.
Coros Vertix Space Traveler

Coros Vertix Space Traveler

1,175.00 лв.
Coros Vertix Ice Breaker

Coros Vertix Ice Breaker

1,369.00 лв.
Coros Vertix Mountain Hunter

Coros Vertix Mountain Hunter

1,175.00 лв.
Coros Vertix Fire Dragon

Coros Vertix Fire Dragon

1,175.00 лв.
Coros Vertix Dark Rock

Coros Vertix Dark Rock

1,175.00 лв.
coros-vertix-nylonband-amber_

Coros Vertix Nylon Band Amber

59.00 лв.
COROS VERTIX Nylon Band

Coros Vertix Nylon Band Green

59.00 лв.
Coros Vertix Silicone Band

Coros Vertix Silicon band KAK

59.00 лв.