РЪКОВОДСТВО COROS


ЧАСОВНИЦИ COROS

РЪКОВОДСТВО

Включване и настройка на устройството

За да можете да използвате устройството, ви трябва смартфон (iOS/Android) и приложението на COROS за мобилни устройства. Създаването на акаунт в приложението е лесно, а и необходимо, за да използвате всички функции на часовника.

iOS
iPhone 6 or later

Android
System 5.0 or later

COROS app
Available on iOS and Android platforms

 

1/ Включете вашия часовник

Натиснете и задръжте бутонът CONFIRM, докато не видите логото на COROS. Това отнема около 4 сек.

В случай, че не можете да включите вашия часовник, можете да научите повече в раздела „Support > Watch Guide“ на уебсайта www.coros.com

или на следния линк:

COROS watch won’t power on

2/ Свържете вашия COROS часовник с вашия смартфон

Включете Bluetooth опцията на вашия телефон и се уверете, че имате връзка с интернет. Отворете приложението COROS и влезте във вашия акаунт. От раздела „Device”, натиснете „Add New Device“ и изберете правилния модел часовник. Следвайте инструкциите, за да завършите сдвояването.

В случай, че срещнете затруднения, можете да научите повече в раздела „Support > Watch Guide“ на уебсайта www.coros.com или на следните линкове:

How to return to the QR code on the watch
Bluetooth connection issues
Change the system language on the watch

 

3/ Обновете софтуера на часовника.

Ако има нова версия на софтуера, ще забележите изкачащ прозорец или червена точка при раздела „Device“. Натиснете „Firmware Update“, за да изтеглите и обновите софтуера на вашия часовник. Дръжте вашия COROS часовник и вашия смартфон в обхвата на Bluetooth. Не затваряйте приложението COROS по време на обновяването.

В случай, че срещнете затруднения, можете да научите повече в раздела „Support > Watch Guide“ на уебсайта www.coros.com или на следните линкове:

No watch firmware available
Failed to complete the update

 

4/ Настройване на часовника

Можете да променяте различните настройки от приложението COROS за вашия часовник.  Можете да научите повече за всяка една от тях в раздела „Support > Watch Guide“ на уебсайта www.coros.com или на следните линкове:

COROS App – Custom Interface
COROS App – My Route (available on APEX/VERTIX models)
COROS App – Watch Face Setting
COROS App – Notifications
COROS App – GPS Satellite Data

 

От картинката на часовник можете да отворите раздели с допълнителна информация и настройки.

COROS App – Do Not Disturb Period
COROS App – Reset
COROS App – Remove

 

Ако обновяването на софтуера е прекъснато, ще забележите изскачащо съобщение за поправяне на софтуерната версия. Този процес е подобен на обновяването на софтуера.

 

Линкове към други въпроси: What is a Preferred Activity Tracker/24H Daily Tracker?

 

Тренировки

Чрез различните режими, функции и настройки на вашия часовник, можете да следите тренировките си. Не се притеснявайте, ако не можете да ги запомните веднага – бързо ще ги усвоите.

 

Режим на тренировка

От тялото на часовника натиснете копчето/винт  – бутонът CONFIRM, за да отворите меню, от което да изберете режим на тренировка. Ако екранът е заключен, натиснте и задръжте което и да е от копчетата, или завъртете винта, за да го отключите. Всеки отделен режим на тренировка има специални настройки. Различните модели на COROS поддържат различни режими.

 

 1. Навигация / – Тази настройка е налична за моделите Vertix и Apex.

Можете да изберете един маршрут, предварително качен на часовника, за да имате достъп до детайли относно денивелация, началната точка и упътвания. Функцията Навигация не е налична във всички режими на тренировка.

 1. Известия за тренировката / Activity Alert

Можете да си зададете известия относно дистанция, темпо, ритъм, сърдечен пулс или скорост. Видовете известия зависят от режима на тренировка.

 1. Автоматична пауза / Auto Pause

Чрез тази опция можете да позволите автоматична пауза на тренировката, когато спирате или се движите под определена скорост. Нужни са няколко секунди за автоматичното паузиране и продължаването на тренировката. Тази функция не е налична във вички режими на тренировка.

 1. Метроном / Metronome

Чрез метронома можете да зададете конкретно темпо, за да поддържате постоянен ритъм в тренировката си. Тази функция не е налична във всички режими на тренировка.

 1. Интервална тренировка / Interval training

Можете да зададете в часовника основен план за тренировка, който позволява настройване на броя повторения; на интервал чрез време/дистанция/други, почивка чрез време/дистанция/други, загрявка и разгрявка. Тази функция е налична за режим Бягане и Каране на колело (режим Run и режим Bike).

 1. Аеробна тренировка / Aerobic training

Можете да изберете една от трите цели за тренировката и да следвате зададената аеробна тренировачна програма, за да подобрите изпълнението си. Поддържайте сърдечния си ритъм в зададените граници за оптимални резултати. Тази функця е налична в режим Бягане и Бягане на закрито (режим Run и режим Indoor Run).

 1. Анаеробна тренировка / Anaerobic training

Можете да изберете една от трите цели за тренировката и да следвате зададената анаеробна тренировачна програма, за да подобрите изпълнението си. Поддържайте сърдечния си ритъм в зададените граници за оптимални резултати. Тази функция е налична в режим Бягане и Бягане на закрито (режим Run и режим Indoor Run).

 1. Триатлон / Triathlon

Можете да изберете до три режима на тренировка от следните режими: Бягане; Каране на колело, Открити Води или Плуване в Басейн (режим Run; Bike; Open Water или Pool Swim)

 1. Как да сменим GPS режима?

Ако искате да смените GPS режима за тренировки, влезте в System > More > GPS.

Режимът GPS+GLONASS може да изразходва повече батерия от GPS Normal. Режимът UltraMax GPS е наличен при режим „Бягане на открито“. След като започнете тренировка „Бягане на открито“, натиснете и задръжте бутонът BACK/LAP, за да отворите меню Toolbox и да изберете режима UltraMax.

 

Започване на тренировка

След като изберете вид на тренировката, вашият часовник ще започне да следи сърдечния ви пулс и сигналите на GPS-a. Най-отдолу на началната страница (раздел Start), ще светят иконките на сърдечния пулс и GPS-a докато не се появят налични данни. Моля, не започвайте тренировката си, докато не са налични данни за сърдечен пулс и GPS, за възможно най-голяма точност. Натиснете „Start“, за да започнете тренировката си. Прегледайте разделите с данните, за да видите актуалните данни в 5 различни раздела. Научете как да настройвате тези раздели с данни чрез приложението COROS, като от него влезете в раздел Custom Interface.

Натиснете бутона BACK/LAP, за да започнете нова обиколка.

Натиснете и задръжте бутона BACK/LAP, за да отворите Toolbox menu. Така имате достъп до различни настройки, без да прекъсвате текущата тренировка.

 

Settings – изберете, за да промените системните настройки.

Workout Settings – изберете, за да промените настройките за текущата тренировка.

Do Not Disturb Mode – изберете, за да включите или изключите режим „DND”. Можете да научите повече в раздела Support на уеб сайта www.coros.com

Alarm – изберете, за да зададете нова аларма или да управлявате съществуващи аларми.

Compassизберете, за да отворите 3D компас с актуални GPS координати и данни за денивелацията.

HR Measurement – изберете, за да засечете сърдечния си пулс.

UltraMax – изберете, за да включите/изключите UltraMax GPS в режим на тренировка „Бягане на открито“.

Navigation Settings – изберете, за достъп до настройките на навигацията; за да започнете да следвате маршрут и за да разгледате данните за денивелацията.

Map – изберете, за да разгледате и следвате запазените маршрути, които са най-близо до вашето местоположение.

Stopwatch – изберете, за да използвате функцията Хронометър.

Timer – изберете, за да зададете нов таймер, с възможност за повторение на запазеното време.

Watch face – изберете, за да промените дисплея на часовника и цветовата гама.

Altitude Performance (налично за VERTIX)изберете, за да проследите стойностите на кислород в кръвта (SpO2) при промяна на надморската височина.

Night mode – (налично за VERTIX) – изберете, за да включите или изключите нощния режим, който представлява винаги включено слабо фоново осветление.

 

 

Приключване на тренировката

Натиснете винтчето/ бутонът CONFIRM, за да сложите тренировката си на пауза. Изберете опцията Finish, за да приключите и запазите тренировката си. Можете да изтриете тренировки, които са под 1 минута. Влезете в раздел „AI Trainerна вашия часовник, за да разгледате историята на запазените тренировки и предложените съвети за възстановяване. Изтриването на тренировки не е опция от самите часовници на COROS. Моля влезете в приложението COROS, за да изтриете тренировки от акаунта си. Изберете дейността, която искате да изтриете и я плъзнете наляво. Няма как да възстановите изтрита тренировка, дори и данните да са налични в часовника.

Моля, синхронизирайте вашич часовник COROS с приложението, когато приключите тренировка. Ако вашият смартфон е свързан с часовника ви, данните за тренировката автоматично ще се синхронизират с приложението (и с трети приложения, свързани в COROS приложението). Можете да разгледате синхронизираната история на тренировките си, когато пожелаете, в приложението COROS.

Ако не синхронизирате часовника COROS с приложението COROS, информацията за тренировката ви може да бъде изгубена, когато изчерпате паметта на часовника.

Навигация

Start course – започнете тренировката, отключена от навигацията.

Elevation details – разгледайте запазените данни за денивелацията на този маршрут.

Start Point Direction – изберете началната точка на маршрута.

Map Direction – изберете посоката, която да зададете на навигацията.

Когато сте избрали Start Course, ще се отвори раздел Навигация. Там ще бъдат отразени началната точка и вашето местоположение спрямо нея. Стигнете до началната точка и следвайте маршрута. Ако се отклоните от маршрута с над 20 м и над 10 сек., ще се включи известието за отклонение.

Натиснете винтчето и от дясната страна ще се появи знак +/-. Така можете да приближавате и отдалечавате картинката, използвайки винтчето. Натиснете бутона BACK/LAP, за да възстановите мащаба на 25 метра. Отново натиснтее винтчето, за да излезете от режима картата.

Можете да въртите винтчето, за да сменяте разделите с данни, когато не сте в този режим. Натиснете винтчето в който и да е раздел, освен раздел Навигация, за да сложите тренировката на пауза.

По време на тренировката натиснете и задръжте бутона BACK/LAP, за да отворите Toolbox menu. Превъртете до Navi. Settings, за да настроите текущата навигация.

 

Използване на приложението COROS за мобилни устройства

 

След като сте настроили вашия часовник на COROS е време да се запознаете с приложението COROS за мобилни устройства. Ще прекарате много време тук, преглеждайки различните данни и специализирани настройки. Има 4 основни раздела в приложението : Today; All Workouts, Profile и Device.

 

Today

Това е разделът, в който можете да разгледате детайлната информация относно вашите дейности, данните за тренировките ви и за вашия сън. Докоснете иконката на календар в горния ляв ъгъл и изберете дата, за която да разгледате вашите данни.

Active Energy – показва приблизителните калории, изгорени по време на тренировката или по време на бързо ходене (над 130 крачки/минута) за този ден. При приблизителното изчисляване не се взима предвид вашият индивидуален метаболизъм.

Exercise Time – показва времето, в което сте тренирали, като събира времето от режима на тренировка и бързото ходене за този ден.

Steps – данните за стъпките ви се изчисляват чрез движението на ръката ви. Не се използва GPS за изчисляването на вашите стъпки.

Heart Rate – Часовниците COROS измерват вашия пулс 24/7. На диаграмата можете да разгледате данните за максималния и минимален сърдечен пулс. А чрез уиджета HRна вашия часовник имате достъп до различна диаграма с историята на данните за вашия сърдечен пулс. Данни за пулса се събират на всеки 10 мин. в режим standby, а в режим тренировка – на всяка секунда.

 

Training Load, Fitness Index и Fitness Level се появяват само на раздел Today и не са достъпни за предишни дати.

Training Load – прилага се при всички режими за тренировка. Информацията ще бъде пълна след три средни бягания на открито. Training Load помага да избегнете прекомереното трениране и умората, и ви помага да нагласите интензивността и продължението на вашите тренировки. Може да отнеме няколко часа информацията от Training Load да бъде качена и на вашето приложение Coros.

Fitness Index – прилага се в режим Run, Trail run, както и в режим Hike. След три средни бягания, ще можете да разглердате VO2 Max, Lactate Threshold (Анаеробен праг) и Threshold Pace data (данните за границите на темпото ви). Моля, вкарайте данните относно вашия сърдечен пулс в неактивно състояние (Resting Heart Rate) в приложението COROS за по-голяма точност. Вижте как да направите това на страницата Support > Watch Guide в уебсайта www.coros.com

Fitness Level – прилага се в режим Run, Trail run, както и в режим Hike. Това е оценка на издържливост и ниво на активност, базираща се на вашия Fitness Index.

Sleep Tracking – часовниците COROS следят вашия сън през нощта и дават подробен анализ на съня ви, включващ фазите на съня ви и данни за сърдечния пулс. Данни за съня ви се записват само след 19 ч. всеки ден. Моля, носете часовника COROS за поне 2 часа преди да легнете да спите. Може да отнеме няколко часа данните да се появят в приложението COROS.

 

Линкове към други въпроси:

Why is my VO2Max inaccurate
What is the source of the COROS Trainer and other fitness data algorithms

 

All Workouts

В този раздел можете да разглеждате и да подбирате историята на вашите тренировки. Докоснете горния ляв ъгъл, за да разгледате месечния доклад. Докоснете „Filter“ в горния десен ъгъл, за да изберете режим на тренировка.

Плъзнете дадена тренировка наляво, за да я изтриете. Изтритата тренировка не може да бъде върната, дори данните за нея да са съхранени във вашия часовника.

Workout Details

Можете да разгледате всички детайли от конкретна тренировка като изберете тренировка от раздела „Today“ или от раздела „All Workouts“.

GPS Track – тренировките на открито включват проследяване с GPS. Докоснете и задръжте с пръст върху номер на картата, за да разгледате данни за всяка обиколка. Докоснете картата, за да влезете в режим разглеждане. Можете да приближавате/отдалечавате, да местите картата и да променяте слоевете на диплея. Най-отдолу се намира диаграма с данни относно темпо и денивелация. Докоснете и задръжте с пръст на диаграмата, за да излязат на картата времето на тренировката, темпото и данните за денивелацията.

Data Graphs – докоснете диаграмите с данни, за да ги разгледате в цял екран. След което от най-горното поле изберете видът данни, които искате да прегледате. Докоснете и задръжте на диаграмата, за да видите избраните от вас данни за конкретната минута от тренировката. Вертикална линия от точки на диаграмата указва пауза по време на тренировката.

Heart Rate Zone – тази таблица показва общото време на трениране във всяка от зоните на сърдечния пулс и може да бъде полезен индикатор. Можете да променяте зоните на сърдечен пулс от раздела Profile в приложението COROS.

Training Effect – измерва колко ефективно дадената тренировка е подобрила вашето ниво на активност, базирайки се на промените в сърдечния пулс и времетраенето на тренировката.

Lap Details – докоснете таблицата, за да разгледате допълнителни данни в цял екран. Можете да разгледате информацията в км/мили, в зависимост от настройките за мерни единици в приложението COROS.

Edit Workouts – Докоснете горния десен ъгъл, за да редактирате името на тренировката и разстоянието. Редактирането на разстоянието няма да се отрази върху изчисленото изминато разстояние в системата COROS.

Share Workouts – докоснете горния десен ъгъл, за да споделите детайлите от тренировката си чрез картинка или чрез изображение във Facebook, Instagram и т.н.

Еxport Workouts – докоснете горния десен ъгъл, за да извлечете данни. Можете да изберете форматът, в който искате да извлечете данните от дадена тренировка. GPX и FIT са популярни формати. След което изберете приложението, на което да получите файла. Можете да използвате и имейл.

Save Route – Ако тренировката има GPS проследяване, можете да запазите дадения маршрут от горния десен ъгъл в приложението COROS, при „My Favorite Routes“ в раздел Profile. Навигацията и свалянето на маршрути са опции само за моделите APEX и VERTIX.

Profile

В този раздел можете да разгледате спечелените медали и общото разстояние от тренировките ви.

Third-party apps – Приложения на трети страни

Свържете вашия COROS акаунт с приложения на трети страни и се наслаждавайте на бързия обмен на данни със Strava, TrainingPeaks, Apple Health Kit и други. Предишни тренировки от акаунта ви в COROS няма автоматично да се синхронизират с други приложения на трети страни и трябва ръчно да се качат.

Feedback – Обратна Връзка

Разделът се използва за записване на данни относно възникнали проблеми. Моля, свържете се със екипа на COROS на имейл адреса  support@coros.com, преди да дадете обратна връзка. Даването на обратна връзка позволява на COROS достъп до данните ви, с цел разрешаване на възникнали проблеми.

My Favorite Routes – Любими маршрути

Маршрутите към функцията Навигация ще се запазват в този раздел от трети приложения или от предишна тренировка към приложението COROS. Плъзнете маршрут наляво, за да го изтриете. Можете да избирате маршрути от този списък, като го качите на вашия сдвоен часовник в раздел „Device“.

Settings – Настройки

В този раздел са налични допълнителни настройки, включително вашите лични данни, профилната ви снимка и други важни опции.

Sleep Tracking – Анализ на съня

Натиснете „Start Time“ и „End Time“, за да промените настройките спрямо вашия цикъл на сън. Данни за съня се събират само след 19 ч. всеки ден. Моля, носете вашия часовник COROS поне 2 часа преди да заспите. Ако опцията „Gesture Backlight“ е включена на Auto, по време на зададените от вас часове за сън ще бъде изключена. Gesture Backlight е опцията за сензорно-задействано светване на дисплея.

Goals – Цели

Когато целите за калории и времетраене на тренировката са постигнати, вашият часовник ще ви оведоми. Целите се обновяват ежедневно. Можете да зададете нереалистични цели, за да избегнете известия.

Heart Rate Zone – Зони на Сърдечния Пулс

Има три различни зони на сърдечен пулс, от които да изберете тази, която най-точно отговаря на вашите нужди. В горната част на раздела се намира спускащо се меню, откъдето да променяте Зоната на Максималния сърдечен пулс, Зоната на Резерв на сърдечния пулс и Зона на Лактатния праг на сърдечния пулс. Зоната на Максималния сърдечен пулс или Max Heart Rate Zone е най-простата и може да се използва от всички потребители. Зоната на Резерв на сърдечния пулс (Heart Rate Reserve Zone) и Зона на Лактатния праг на сърдечния пулс (Lactate Treshold Zone) обикновено се използват от напреднали атлети. Моля, въведете правилни стойности за Сърдечен пулс в покой (Resting Heart Rate) и Максимален сърдечен пулс (Max Heart Rate) при Зоната на Резерв на Сърдечния Пулс, тъй като това е определящо за точността на вашия фитнес индекс. Към настоящия момент COROS поддържа фитнес индекс само за тренировките „Бягане на открито“. Ако използвате други режими на тренировка, задайте данни за Лактатния праг в Зоната на на Лактатния праг на сърдечния пулс, за повече точност на подзоните.

Unit – Мерни единици
Можете да изберете какви мерни единиц да използва приложението COROS – фут/паунд или см/кг. Тази настройка не променя мерните единици на самия часовник.

 

 

Device

Докоснете червеното плюсче, за да добавите ново устройство. Можете да добавяте до 4 устройства на приложението COROS. Ако искате да добавите допълнителни устройства, моля първо премахнете съществуващите. Приложението COROS поддържа всички COROS часовници и каски. Изберете правилният продукт и следвайте инструкциите, за да завършите сдвояването. Ще трябва да използвате камерата на вашето смартфон устройство, за да сканирате QR кода, когато сдвоявате приложението с часовник COROS.

Също така можете да докоснете опцията „Pair COROS Watch Manually“ и да изберете правилното устройство от списъка. След като завършите процеса на сдвояване, ще забележите че е добавено ново устройство в раздела „Device“. Може да има достъпна нова версия на софтуера.

Можете да променяте множество настройки на вашия часовник COROS от раздела „Device”. Научете повече за тях от страницата Support > Watch Guide в уебсайта www.coros.com или от следните линкове:

COROS App – Custom Interface
COROS App – My Route (available on APEX/VERTIX models)
COROS App – Watch Face Setting
COROS App – Notifications
COROS App – GPS Satellite Data
COROS App – Firmware

 

От картинката на часовник можете да отворите раздели с допълнителна информация и настройки.

COROS App – Do Not Disturb Period
COROS App – Reset
COROS App – Remove

 

Ако обновяването на софтуера е прекъснато, ще забележите изскачащо съобщение за поправяне на софтуерната версия. Този процес е подобен на обновяването на софтуера.

Линкове към други въпроси:

How to pair the same watch with a new phone or a COROS account
What is a Preferred Activity Tracker – 24H Daily Tracker
3rd party apps integration (Strava, TrainingPeaks, etc.)

Дневен анализ и системни настройки

на вашия часовник COROS

 

Освен, че е чудесен партньор за тренировки вашият часовник COROS предлага и много функции за анализ на деня ви. А може да бъде използван и като обикновен часовник.

Главен дисплей на часовника

Освен текущия час, главният дисплей на часовникът ви дава и много практическа информация. В зависимост от опцията за дисплей, която сте избрали, можете да разглеждате данни като текущите дата и час; ден на седмицата; калории; времетраена на тренировките; брояч на стъпки; изкачени етажи; оставащ процент батерия; час на изгрев; час на залез и денивелация. Не всички от по-горе изброените данни ще бъдат показвани едновременно на главния дисплей на часовника. Натиснете бутона BACK/LAP, за да разгледате всяка поддържана статистика на главния дисплей.

Можете да променяте оформлението на главния дисплей чрез предварително заредените опции в приложението COROS. COROS не поддържа персонализиране на оформлението на главния дисплей. Отидете в раздел Watch Face Setting в приложението COROS, за да научите повече.

 

Уиджети на главния дисплей

Имате лесен достъп до уиджетите от главния дисплей, плъзгайки нагоре и надолу. Натиснете винтчето/ бутонa CONFIRM, когато сте избрали уиджет за допълнителна информация.

Уиджет 1 – Widget 1

Показва калории, брояч на стъпки, времетраене на тренировки и изкачени етажи.

Уиджет 2 – Widget 2

Показва диаграма на сърдечния пулс за последните 6 часа и текущият сърдечен пулс. Натиснете, за да разгледате детайлна информация за вашия сърдечен пулс през последните 24 часа.

Уиджет 3 – Widget 3

Показва диаграма на денивелацията за последните 6 часа. Натиснете, за да разгледате детайлна информация за денивелацията през последните 24 часа.

Уиджет 4 – Widget 4

Показва диаграма на атмосферното налягане за последните 6 часа. Натиснете, за да разгледате детайлна информация за атмосферното налягане през последните 24 часа.

Уиджет 5 – Widget 5

Показва диаграма на температурата за последните 6 часа. Натиснете, за да разгледате детайлна информация за температурата през последните 24 часа.

Уиджети 6 – Widget 6

Показва смарт известия от вашия смартфон.

Линкове към други въпроси:

Why is the temperate data not accurate
Why is the step counter not accurate
Why is there HR data when I am not wearing the watch
Smart notifications and DND mode

 

Меню Toolbox

От главния дисплей на часовника натиснете и задръжте бутонът BACK/LAP, за да отворите менюто Toolbox. От там имате достъп до следните функции:

 • Режим Do Not Disturb
  Изберете за да включите/изключите режима „DND”. Натиснете „Smart Notifications and DND mode”, за да научите повече.
 • Аларма

Изберете, за да зададете нова аларма или да управлявате съществуващи аларми.

 • Compass – изберете, за да отворите 3D компас с актуални GPS координати и данни за денивелацията.
 • HR Measurement – изберете, за да засечете сърдечния си пулс.
 • UltraMax – изберете, за да включите/изключите UltraMax GPS в режим на тренировка „Бягане на открито“.
 • Navigation Settings – изберете, за достъп до настройките на навигацията; за да започнете да следвате маршрут и за да разгледате данните за денивелацията.
 • Map – изберете, за да разгледате и следвате запазените маршрути, които са най-близо до вашето местоположение.
 • Stopwatch – изберете, за да използвате функцията Хронометър.
 • Timer – изберете, за да зададете нов таймер, с възможност за повторение на запазеното време.
 • Watch face – изберете, за да промените дисплея на часовника и цветовата гама.
 • Altitude Performance (налично за VERTIX) – изберете, за да проследите стойностите на кислород в кръвта (SpO2) при промяна на надморската височина.
 • Night mode – (налично за VERTIX) – изберете, за да включите или изключите нощния режим, който представлява винаги включено слабо фоново осветление.

Меню и настройки на часовника

От главния дисплей на часовника, натиснете винтчето/ бутона CONFIRM, за да отворите меню. Оттук можете да избирате режими на тренировка, да разглеждате историята на вашите тренировки чрез „AI Trainer” и да променяте допълнителни настройки чрез „System”. Персонализиране на менюто не се поддържа.

System

В това меню можете да променяте следните настройки:

▪                Режим „Do Not Disturb”

Изберете за да включите/изключите режима „DND”. Натиснете „Smart Notifications and DND mode”, за да научите повече.

▪                Workout Interface – Оформление при режим Тренировки
Оттук можете да избирате цвета на фона, размера на шрифта и функцията „auto scroll”. Ако размерът на шрифта е зададен на „large”, ще показва само цифри след като се задържите на даден раздел с данни за повече от 5 секунди.

▪                Pair Phone – Сдвояване със смартфон устройството
Изберете, за да отворите QR код за процеса на сдвояване на часовника с вашето смартфон устройство.

▪                Accessories – Аксесоари
Изберете, за да добавите нови аксесоари, поддържани от ANT+; за да управлявате вече добавени аксесоари или за да изпращате данните от пулсомера на вашия часовник към аксесоарите, поддържаните от ANT+.

▪                Calibrate – Калибриране
Изберете, за да калибрирате ръчно данните за денивелацията или използвайки GPS, както и за да калибрирате 3D компаса.

More

В това меню можете да променяте следните настройки:

▪                Language – Език
Оттук можете да избирате межу английски език, опростен китайски език, традиционен китайски език, немски език, испански език или френски език.

▪                Watch Face & Theme Color – Дисплей и цветове
Оттук можете да избирате различно оформление на дисплея на часовника и различни опции за цветове.

▪                Gesture Backlight – Сензорно-задействащо се фоново осветление
Оттук можете да променяте опциите за сензорно-задействащото се фоново осветление.

▪                Wrist Hand – Активна Ръка
Оттук можете да посочите ръката, върху която носите вашия часовник.

▪                Digital Knob – Дигитално винтче
Оттук можете да избирате местоположението и посоката на въртене на главното винтче. Изберете опцията „Left” за местоположението на винтчето, за да по-добро изживяване като потребител десничар.

▪                Vibration – Вибрации
Оттук можете да променяте настройките за вибрацията на бутоните и известията за вашата активност.

▪                Tones – Звуци
Оттук можете да променяте настройките за звука на бутони, съобщения/обаждания, аларми известията за активност.

▪                Auto Lock – Автоматично заключване
Оттук можете да променяте опцията за автоматично заключване при режимa в готовност /stand by/ и режима на тренировка.

▪                Units – Мерни единици
Оттук можете да сменяте между метрична и имперска система.

▪                Date/Time – Дата/Час
Отук можете да променяте настройките, включително 24-часовия формат, Автоматично синхронизиране, Времева Зона и Дата/Час.

▪                GPS
Оттук можете да променяте режима на GPS за различни тренировки.

”GPS+GLONASS” може да изразходва повече батерия от „GPS Normal”.
Режима „UltraMax GPS” е наличен само за режим на тренировка „бягане на открито“. След като започнете тренировка „бягане на открито“, натиснете и задръжте бутона BACK/LAP, за да отворите менюто „Toolbox” и да намерите настройките за „UltraMax”.

▪                GPS Satellite Location Data – Данни за местоположение от сателит
Оттук можете да разглеждате валидността на запазените данни от GPS. Обновете тази информация в приложението COROS и научете повече в раздела “GPS Satellite Data“ в приложението COROS.

▪                Altitude Mode – Режим за надморска височина (само за модел VERTIX)
Оттук можете да включите/изключите режим “Altitude”.

▪                Device’s Info – Информация
Оттук можете да разгледате идентификационния код на вашето устройство и информацията за версията на софтуера и на модела устройство.

▪                Reset All – Нулиране на устройството
Изберете, за да извършите пълно нулиране на устройството. Отидете в раздел „Reset“ в приложението COROS, за да научите повече.

▪                Turn Off – Изключване
Изберете, за да изключите устройството.

Други въпроси:

Why does the watch slowly lose time

Линкове към по-подробна информация на следните теми:

Data accuracy
Battery life
Screen visibility
Digital knob
3rd party apps integration (Strava, TrainingPeaks, etc.)
Pair with an ANT+ enabled accessory
Altitude Mode
UltraMax GPS mode
How-to videos

Грижа за устройството

Моля, почиствайте часовника след всяка тренировка използвайки лек разтвор от сапун и вода. Моля, оставете часовникът да изсъхне напълнопреди отново да го ползвате.

Пазете от замърсяване и замърсяващи частици пулсомерът и портът за зареждане.

Избягвайте прекомерено излагане на екстремни температури.

Моля, презареждайте часовника преди батерията да достигне 0%, за да удължите живота на батерията.

Часовниците COROS не са подходящи за гмуркане. Такъв тип дейности могат да повредят часовника и не се покриват от гаранцията.

 

Гаранциия и условия на гаранцията

Съгласно политиката на производителя „COROS“ фирмата „Рънинг Зоун ООД“ ви дава гаранция от 2 (две) години за закупеното от вас устройство и 90 (деведесет) дни за закупените и прилежащи аксесоари (включително каишките на часовниците и кабелите за зареждане). Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок устройството покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, при условие, че е използвано съгласно приложеното към нея ръководство за експлоатация. За всички дефекти през този период се обръщайте към „Рънинг Зоун ООД“.

> Гаранцията се отнася за устройства закупени от „Рънинг Зоун“ или упълномощени от „Рънинг Зоун“ партньори и е валидна на територията на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

> Гаранцията се признава само срещу представяне на гаранционна карта.

За целите на тази временна гаранция, под „продукти“ да се разбират следните продукти на COROS, описани в долните редове:

 1. Каски – Helmets
 • COROS OMNI (BHONI-)
 • COROS LINX (BHLNX-)
 • COROS SafeSound (BHSSR/U/M-)
 1. Мултиспорт часовници – Multisport Watches
 • COROS PACE (WPACE-)
 • COROS APEX (WAPX/WAPXs-)
 • COROS VERTIX (WVTX-)
 1. Аксесоари – Accessories
 • Дистанционни, каишки на часовници, легла, кабели за зареждане и други продукти, които не са часовници и каски.

 

Връщане и замяна

Продуктите, които са закупени онлайн подлежат на връщане в рамките на 14-дневен срок, описан по-подробно в раздела „Връщане и Замяна“ в сайта www.runningzone.bg. Продуктите трябва да бъдат с ненарушена цялост, запазен оригинален търговски вид-опаковка и кутия, да не бъдат стартирани/регистрирани/ползвани.